MONQ Breath

Prečo práve MONQ Breath?

Veda, ukrytá za vdychovaním ústami a vydychovaním nosom bez inhalácie.

Osobné aromaterapeutické difuzéry MONQ obsahujú iba čisté esenciálne oleje na rastlinnom glycerínovom základe. Pri používaní difuzérov MONQ spôsobom, produkujúcim veľa aromatickej hmly, používatelia MONQ vdychujú zmes esenciálnych olejov do úst a vydychujú von nosom pomocou retronazálneho dýchania bez toho, aby vdychovali či inhalovali do pľúc. Pri použití metódy AirTip sa vytlačí len malé množstvo molekúl vône a jemné nádychy nosom môžu – stále bez nádychu do pľúc – poskytnúť príjemnejší zážitok.

MONQ už dlho odporúča túto metódu dýchania, aby maximalizovala potenciálne terapeutické výhody a vnímanú vôňu aromaterapie MONQ. Terpény – aromatické molekuly v esenciálnych olejoch a stavebné kamene našej aromaterapie – aktivujú čuchové receptory, ktoré následne pomocou neurotransmisie ovplyvňujú ľudskú fyziológiu. Keď užívatelia MONQ podržia hmlu v ústach, dôležité molekuly terpénov sú absorbované ústnou a nosovou sliznicou vo výstelkách úst a nosa, z ktorých môžu priamo a účinne stimulovať čuchové receptory. Terapeutický vzduch priamo prúdi k olfaktorickým, čuchovým receptorom.

Evolučná biológia naznačuje, že ľudská orofaryngeálna a retronazálna dráha sa prispôsobila tak, aby optimalizovala náš zmysel pre chuť a vôňu a zároveň chránila pľúca.

  • „Retronazálne, ale nie ortonazálne pachy zdieľajú v organizme okruhy spracovania, bežne spojené s chuťou“ (Menini, 2010).
  • Dôkazy naznačujú, že schopnosť ľudí rozlišovať medzi špecifickými a jemnými príchuťami potravín závisí predovšetkým od retronazálneho pachu. Na základe toho vedci zistili, že existujú adaptácie úst, hrdla a nosových priechodov tak, že retronazálny dych zachytáva prchavé zložky potravy (ako sú vonné molekuly) v tzv.„záclone“ v zadnej časti hrdla, čím zabraňuje transportu do pľúc a zároveň prebieha optimalizácia rovnakých prchavých látok v retronazálnom prietoku na stimuláciu čuchových receptorov (Ni a kol., 2015).
  • Podľa Verhagena existujú tri cesty prenosu pachu: ústa-pľúca-nos, nos-pľúca-nos a priama cesta ústa-nos. Cesta z úst do nosa je typická pre retronazálny pach počas príjmu potravy a je to jediná cesta, ktorá nezahŕňa pľúca. Toto je aj dýchanie, ktoré MONQ odporúča zákazníkom.
  • Keď sú pachy vdychované do pľúc buď cestou ústa-pľúca-nos alebo nos-pľúca-nos, až 58% prchavých látok (vonných molekúl) sa zadrží v pľúcach a pri výdychu nedochádza k retronazálnemu prechodu. Inými slovami, samotná cesta, na ktorú sa aromaterapia MONQ spolieha pri prijímaní a spracovaní aromatických molekúl v zmesi, sa stáva vysoko neúčinnou, ak nie dokonca zbytočnou, ak je zmes vdýchnutá do pľúc (Verhagen, 2015).

Okrem toho, že retronazálny dych je najpriamejším a najúčinnejším spôsobom absorpcie, minimalizuje aj senzorickú adaptáciu.

  • Keď výskumníci skúmali výskyt zmyslovej adaptácie s ortonazálnym verzus retronazálnym dodávaním vôní, zistili, že adaptácia nastala ľahko ortonazálnym, ale nie retronazálnym spôsobom, čo poukazuje na evolučné adaptácie, ktoré sa vyskytli, aby umožnili ľuďom dýchať (a ochutnávať) bez zapojeniaé pľúc (Pierce & Simons, 2018).

MONQ funguje najlepšie, keď používatelia dýchajú retronazálne, nádych ústami a výdych nosom, bez toho, aby sa nadýchli a inhalovali do pľúc.

References:
Menini, A. (Ed.). (2010). The Neurobiology of Olfaction. CRC Press/Taylor & Francis.
Ni, R., Michalski, M., Brown, E., Doan, N., Zinter, J., Ouellette, N. T., & Shepherd, G. M. (2015, November 24). Optimal directional volatile transport in retronasal olfaction. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(47), 14700-14704. PMC.
Pierce, A. M., & Simons, C. T. (2018, March). Olfactory Adaptation is Dependent on Route of Delivery. Chemical Senses, 43(3), 197-203.
Verhagen, J. V. (2015, August 1). A role for lung retention in the sense of retronasal smell. Chemosens Percept, 8(2), 78-84. PMC.